هفت مؤلفه اصلی روانشناسی در کار گروهی

برای ایجاد یک تیم کارآمد چه چیزی لازم است؟

💎 هویت تیم
گروهی با هویت تیمی قدرتمند، تیمی است که در آن تعلق خاطر، تمایل به همکاری با یکدیگر و احساس شفافیت در مورد نقش هر یک از اعضا وجود داشته باشد. گروه هایی با هویت تیم قوی همچنین دارای درجه وفاداری بالایی هستند.

💎 انگیزه
سطح بالایی از انگیزه، با سطح انرژی و مسئولیت‌پذیری افراد تیم مطابقت دارد. داشتن یک تیم با انگیزه نیاز به دانستن و برآورده کردن خواسته‌های تیم، تعیین اهداف دراز مدت، تقویت کردن موفقیت و پایدار بودن دارد.

💎 آگاهی عاطفی
آگاهی عاطفی، به توجه، درک و احترام به احساسات اعضای تیم می‌پردازد. آگاهی عاطفی یک عامل مهم در ایجاد انگیزه، بهره‌وری و توانایی یک تیم برای همکاری است و این برای موفقیت هر تیم مهم است.

💎 ارتباطات
به طور شهودی می‌دانیم که ارتباطات مناسب و خوب، یک عامل اساسی برای گروهی از افراد است که با هم کار می‌کنند.

💎 تحمل استرس
تیمی که تحمل استرس بالایی دارد، می‌داند که چگونه فشارهای کاری و محدودیت‌های زمانی را مدیریت کند و چگونه تعادل بین کار و زندگی را ایجاد کند.

💎 حل اختلاف
ارزیابی و بررسی اختلافات تیم بسیار مهم است و اینکه آیا تیم می‌تواند با مشکل روبرو شود یا خیر؛ زیرا این مورد برای بهره‌وری و خلاقیت ضروری است.

💎 مثبت بودن
وجود روحیه مثبت، تشویق، حس شوخ طبعی و انتظار موفقیت، باعث گروه کارآمد می‌شود. خلق و خوی مثبت عامل اصلی انعطاف‌پذیری فرد و انعطاف‌پذیری تیم است.

طبق این چارچوب، نتیجه اعمال این مهارت‌ها، بهره‌وری پایدار و بهزیستی عاطفی و اجتماعی تیم است.

منبع:
- Positive psychology

ترجمه:
#هاله_شاهد
(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

تاریخ : 1399/05/21 | نظرات