فرم عضویت

مدارک لازم جهت عضویت در شرکت تعاونی


  • واریز مبلغ دومیلیون ریال به حساب شماره 6280231305206558 بنام شرکت تعاونی
  • فتوکپی حکم کارگزینی
  • فتوکپی کارت ملی
  • فتوکپی کارت شناسایی بانک
  • فتوکپی شناسنامه
  • درخواست کتبی جهت عضویت

تاریخ : 1399/05/16 | نظرات