ارتباط با ما:
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک مسکن
آدرس: خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- روبروی هتل بزرگ فردوسی-پلاک 7- طبقه اول
تلفن: 64572955-64572956-64572957
66745999
نمابر:66705779
پست الکترونیکی:tavoni.maskanbank@yahoo.com