راهنمای خرید نقدی
روش خرید نقدی کالا از طریق شرکت تعاونی
1. مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد تعاونی طبق دستورالعمل ذیل هر فروشگاه و انتخاب کالای مورد نظر.
2. مراجعه به تعاونی جهت دریافت معرفی نامه.
3. دریافت معرفینامه از تعاونی و مراجعه به فروشگاه و تحویل کالا.