تاریخچه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک مسکن

موضوع تاسیس شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک رهنی ایران طبق ماده 2 اساسنامه از بدو تاسیس کانون تا سال 1342 مورد توجه اعضای هیات مدیره کانون بود تا اینکه در نیمه دوم سال 1342 انجام آن به مرحله جدی تری رسید و با استفاده از آیین نامه سایر شرکتهای تعاونی پیش نویس آیین نامه در 52 ماده تنظیم و پس از مشورت در جلسات متعدد،قرار شد از اعضای کانون کارکنان بانک رهنی ایران دعوت شود تا متن آن در جلسه مجمع عمومی قرائت و پس از مطالعه،بررسی کافی و رعایت نظر اکثریت تصویب،به مرحله اجرا درآید.

 

در اجرای این هدف بعد از تشکیل جلسات مختلف،بالاخره در تاریخ 26 فروردین ماه 1343 اساسنامه شرکت تعاونی مصرف به تصویب رسید و هیات مدیره آن نیز انتخاب شدند.

اما پس از آن هیچگونه اقدامی در جهت فعالیت تعاونی انجام نشد تا اینکه در 12 آبان 1344 انتخابات مجدد هیات مدیره برگزار و آقایان مدرس صادقی،مرتاضی،هاشمی علوی،اژدری و مدنی به عضویت اولین هیات مدیره رسمی و آقایان کشاورز تجلی و مجتهد زاده به عنوان بازرسان شرکت انتخاب شدند.

12 روز بعد در تاریخ 24 آبانماه تعداد قابل توجهی از کارکنان بانک خصوصا از همکاران شاغل در شهر تهران،هریک با مبلغ 1000 ریال به عضویت تعاونی درآمدند لیکن باز هم تعاونی به مدت 2 سال دیگر،فاقد هرگونه فعالیت اجرایی بود و موضوع فعالیت مسکوت ماند.

در تاریخ 5 بهمن ماه 1347 شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک مسکن با شماره 12901 در شورای عالی تعاون به ثبت رسمی رسید و برای اولین بار در روزنامه رسمی ثبت و درج گردید که طی آن آقایان امیرشاهی،ترکشی،صفایی،عباسی و قهرمانی به عنوان هیات مدیره و آقایان کازرونی و مسکنیان به عنوان بازرس انتخاب شدند.همچنین آقای پاشا بعنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب گردید.

از آن تاریخ اعضای شرکت تعاونی صرفا می بایست کارمند رسمی بانک می بوده و موظف بودند مبلغ 10000 ریال،بعنوان یک سهم در تعاونی خریداری نمایند.

در آن برهه شرکت تعاونی مصرف با کارخانجاتی چون ایران ناسیونال،فیلیپس و الکترولوکس قرارداد منعقد نمود و برای خرید هر کالا حواله صادر می کرد.

تا قبل از ادغام بانک رهنی،این فعالیت ادامه داشت تا اینکه پس از ادغام،در سال 1356 آقای قدرت بین مدیرعامل تعاونی شد.پس از انقلاب شکوهمند اسلامی تعاونی تا سالها بعد در دو محل میرداماد و فردوسی فروشگاه تاسیس نمود و گامهایی در جهت تامین مایحتاج روزانه همکاران برداشت.از سالهای ابتدایی دهه شصت، تعاونی بعنوان پیمانکار، مسوولیت خرید برنج و پارچه کارکنان را در برهه های مختلف بعهده داشته است و در برهه هایی نیز مبادرت به توزیع کالاهای اساسی من جمله،گوشت،شکر و...نموده است. لازم به ذکر است آخرین واریزی هایی که بابت حق عضویت از همکاران دریافت گردیده،مبلغ 500 هزار ریال بوده است که با توجه به سودآوری سنوات اخیر علاوه بر تسویه بدهی های موجود به بانک، در حال حاضر هر سهم به ارزش 2 میلیون ریال و در قالب برگه سهام در اختیار اعضای محترم قرار گرفته است.از این سود همکاران شرکتهای تابعه نیز بی نصیب نبوده اند و در قالب اوراق سرمایه گذاری مبلغ مزبور برای ایشان نیز کارسازی شده است.

در مجموع باید گفت تعاونی مصرف کارکنان بانک مسکن علاوه بر افت و خیزهایی که در سالهای متمادی از بدو تاسیس تاکنون داشته است،در برهه های مختلف منشا اثر و مددکار کارکنان بوده است و جزء قدیمی ترین تعاونی های ثبت شده در نظام بانکی کشور به شمار می آید.